Demo

Tres experiències de la ciutat de Vic obtenen un certificat de Bona Pràctica

Centre Obert – Servei d’intervenció socioeducativa, Programa d’acompanyament a les comunitats de veïns/es i Projecte “Vic, ciutat cuidadora”

El mes de juny, la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals han fet arribar a l’Ajuntament de Vic els certificats que acrediten 3 dels seus serveis, programes o projectes com a “bona pràctica”. Les tres experiències s’han inclòs en el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya, que es poden consultar a l’enllaç web següent: bbp.cat

Les experiències valorades com a bona pràctica han estat les següents:

Centre Obert – Servei d’Intervenció Socioeducativa

El servei pertany a la Xarxa de Serveis Socials Bàsics del municipi i té per objectiu promoure la inserció social de les famílies a través de la millora de les seves capacitats, habilitats i competències (socials, personals, educatives, formatives i emocionals), minimitzant les dificultats o mancances, a fi d’aconseguir la seva autonomia.

Es pot consultar la informació més detallada del servei a l’enllaç web següent: Centre Obert

Programa d’acompanyament a les comunitats de veïns/es

El programa és una de les accions que es porten a terme a la ciutat de Vic amb l’objectiu d’orientar i acompanyar a les comunitats veïnals per millorar-ne la gestió i el funcionament, afavorir un clima de convivència entre les persones que viuen a la comunitat i promoure el bon ús i el manteniment dels espais comuns. El programa també inclou mesures per promoure l’estalvi i l’eficiència energètica que permetin reduir les despeses dels subministraments bàsics dels habitatges i dels serveis col·lectius de la comunitat.

Es pot consultar el treball que es fa en matèria d’habitatge a l’enllaç web següent: Programa acompanyament a les comunitats de veïns/es

Projecte “Vic, ciutat cuidadora”

El projecte està liderat per la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya conjuntament amb l’Ajuntament de Vic. I, té la finalitat de garantir una bona qualitat d’atenció a les persones que es troben en un procés de malaltia avançada, de final de vida i que se’ls hi afegeix algun indicador de caràcter social. Es poden consultar les activitats d’aquest projecte a la pàgina web següent: vicciutatcuidadora.cat


  • Inici
  • Noticies
  • Tres experiències de la ciutat de Vic obtenen un certificat de Bona Pràctica