Demo

‘Veïnat Plus’ entre els 5 finalistes i projectes destacats de la 10a edició del Premi J.M. Rueda

El programa ‘Veïnat +’ l’Ajuntament de Vic és un acompanyament a les comunitats de veïns i veïnes del municipi que promou l’apoderament, les relacions i la participació del veïnat

El programa Veïnat+ de l’Ajuntament de Vic, promogut des de la regidoria de Benestar i Família, el servei de Mediació i l’Oficina Local d’Habitatge, és un dels 5 finalistes destacats d’entre els 52 treballs presentats en la desena edició del premi Josep M. Rueda de la Diputació de Barcelona. Les distincions lliurades ahir per la Diputació de Barcelona reconeixen projectes d’intervenció social comunitària.

Veïnat+ té l’objectiu de promoure experiències positives en matèria de bon veïnatge a la ciutat de Vic, i l’equip que en forma part treballa en àmbits d’actuació transversals per fomentar la convivència veïnal a través de l’acció comunitària i promoure la participació a través d’espais i mecanismes que fomentin la diagnosi i l’organització col·lectiva.

El programa també dona suport a les comunitats de veïns i veïnes per a la millora de l’organització, el funcionament i la convivència; es treballa amb la comunitat perquè la gent participi i s’impliqui en els problemes que l’afecten; es desenvolupen actuacions adaptades a les noves necessitats socials i residencials i es donen a conèixer els drets energètics i mesures d’estalvi i eficiència energètica.

Amb aquest premi lliurat ahir es pretén impulsar projectes i actuacions que fomenten processos participatius, enforteixin el teixit social, i augmenten la capacitat organitzativa de la comunitat. Per això, el premi és considerat com una plataforma que ajuda a fer més visibles aquelles intervencions locals que potencien els vincles entre els actors socials i la comunitat; i es fan extensives les pràctiques del treball comunitari des dels serveis de benestar.


  • Inici
  • Noticies
  • ‘Veïnat Plus’ entre els 5 finalistes i projectes destacats de la 10a edició del Premi J.M. Rueda