Demo

Gestió de la comunitat

Els criteris, requisits legals i eines que podem utilitzar en la gestió de la comunitat variaran si es tracta d’una comunitat de propietaris/àries o d’una comunitat de veïns/es en règim de lloguer.

Comunitat de propietaris/àries

La comunitat de propietaris/àries és l’òrgan que regula les relacions entre propietaris i propietàries d’un mateix immoble, ja siguin habitatges, garatges o locals.


Comunitat de veïns/es

Una comunitat de veïns/es és un conjunt de persones que viuen en els diferents habitatges d’un mateix edifici, ja siguin propietàries o llogateres. Totes elles comparteixen uns espais comuns i unes normes de convivència.