Demo

Gestió energètica

Les comunitats de veïns i veïnes poden tenir un paper clau a l’hora de conèixer i difondre:

  • Quins són els drets energètics de la ciutadania

  • Quines mesures d’eficiència i estalvi energètic podem aplicar a la llar

  • De quines estratègies i xarxes de suport disposem com a comunitat

El consum d’energia com una variable dins de la gestió de la comunitat té una certa rellevància quan se’n poden obtenir avantatges que es tradueixen directament en estalvis en les despeses de la comunitat.

Anar a càpsules temàtiques sobre estalvi i eficiència energètica