Demo

Agents de proximitat

El cos de la Guàrdia Urbana de Vic, per afrontar possibles situacions delictives d’incivisme o que puguin posar en perill la convivència a la ciutat, s’organitza entorn a dos conceptes: la prevenció, amb accions proactives que pretenen evitar les situacions no desitjades, i la reacció, per donar resposta a les situacions un cop ja s’han produït.

L’estratègia de la Guàrdia Urbana passa per potenciar com més millor la part preventiva per esdevenir una policia proactiva i alhora propera a la ciutadania. Això es materialitza a través de la policia de proximitat, integrada per 10 agents i 1 coordinador, que patrullen a peu o en bicicleta i cobreixen tota la ciutat per sectors. Així, el model permet que siguin sempre les/els
mateixos policies que atenguin les queixes dels veïns/es i en facin un seguiment continuat, generant un sentiment de confiança mútua. Aquestes actuacions es reforcen amb xerrades sobre seguretat viària risc i d’altres temes de seguretat que es demandin, adreçades a les escoles i col·lectius de risc.

Els/les agents de proximitat treballen colze a colze,  en permanent  coordinació, amb el departament de mediació i les/els agents cívics que, juntament amb Guàrdia Urbana, conformen la regidoria de convivència i seguretat.

Anar al servei