Demo

Agents cíviques

El Servei d’Agents Cíviques difon l’Ordenança municipal de bon govern, civisme, bons costums i convivència ciutadana a través de campanyes informatives i accions educatives. 

El 24 d’abril de 2006, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Vic va aprovar l’Ordenança municipal de bon govern, civisme, bons costums i convivència ciutadana per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i regular els usos dels espais públics. L’aprovació de l’ordenança va anar acompanyada d’un pla de treball en civisme i convivència que pretenia difondre la nova normativa partint d’una tasca informativa i educadora que havia de reforçar els valors del respecte, la comunicació i el diàleg. Per portar a terme aquest objectiu, es van contractar les agents cíviques. D’aleshores ençà, aquest equip de professionals han estat treballant a l’Ajuntament de Vic vetllant pel compliment de les normatives i donant resposta a les problemàtiques de la via pública i de les comunitats veïnals des d’un punt de vista integral, transversal i coordinat. Des de l’any 2011 el Servei d’Agents Cíviques forma part de la Regidoria de Convivència i Seguretat, juntament amb el Servei de Mediació i la Guàrdia Urbana.

Podeu trobar informació de les activitats i campanyes que porten a terme les/els agents cívics al web de l’Ajuntament, a partir del següent enllaç:
Anar al servei