Demo

Què és Veïnat+?

Qui som?

El web municipal Veïnat + es va posar en marxa l’any 2016 des de la Regidoria de convivència i seguretat, inicialment amb l’objectiu de promoure experiències positives en matèria de bon veïnatge a la ciutat de Vic. Amb el temps, el web s’ha reformulat per convertir-se en una eina per donar a conèixer les actuacions que s’estan portant a terme al municipi en els àmbits de la convivència i el civisme, l’habitatge i l’atenció a les persones. Però també volem que sigui una eina pràctica que permeti a la ciutadania i a les comunitats de veïns/es:

  • Posar en valor les seves capacitats comunitàries

  • Generar transformacions positives en l’organització, el funcionament i la convivència des del respecte, la comunicació i el diàleg

  • Ser partícips de les accions formatives, informatives, de sensibilització, capacitació i participació que contribueixin a crear vincles entre els membres de la comunitat, amb el barri i la ciutat

L’equip professional que hi ha al darrera, és un equip multidisciplinari que treballa de manera transversal i està format per l’equip de mediadors/es, les/els agents cívics, i l’equip d’agents de proximitat de la Guàrdia Urbana.

Què fem?

Àmbits d’actuació transversals

  • Fomentar la convivència veïnal a través de l’acció comunitària

  • Promoure la participació comunitària a través d’espais i mecanismes que fomentin la diagnosi i l’organització col·lectiva

Àmbits d’actuació específics

  • Donar suport a les comunitats de veïns/es per a la millora de l’organització, el funcionament i la convivència

  • Treballar amb la comunitat perquè la gent participi i s’impliqui en els problemes que l’afecten

  • Desenvolupar actuacions adaptades a les noves necessitats socials i residencials

  • Donar a conèixer els drets energètics i mesures d’estalvi i eficiència energètica