Demo

“Jo vaig amb bici” promou l’ús de la bicicleta a Vic i els beneficis que comporta

La campanya, que s’ha treballat al llarg del primer trimestre de l’any de forma participativa, promou l’ús de la bicicleta a Vic remarcant els beneficis que comporta moure’s en aquest mitjà de transport sostenible
a diferència de fer-ho en vehicle privat: economia, ecologia, eficiència i esport.
La regidora de Convivència i Seguretat, Susagna Roura, es mostra satisfeta d’haver pogut treballat de forma participativa per trobar valors compartits i, al mateix temps, reflexionar conjuntament amb la ciutadania per elaborar una campanya que respongui a les necessitats reals a la ciutat.
Així, el resultat de la campanya i l’eslògan “Jo vaig amb bici” és fruit de les propostes recollides en les sessions participatives i que complementa la marca de mobilitat a Vic: Mou-te com cal.

Els beneficis que comporta moure’s en bicicleta i no fer-ho en vehicle privat centren la nova campanya “Jo vaig amb bici”, que han treballat conjuntament l’Ajuntament i una quinzena de persones participants al grup de treball integrat dins de la Taula de Mobilitat.


Tallers i sessions de treball conjunt per abordar les necessitats de les comunitats de propietaris i veïns

El programa de l’Ajuntament de Vic, Veïnat+, ha estat reconegut recentment per la seva contribució a la innovació i bona governança local durant el període 2014-2018 pel Banc de Bones Pràctiques

L’Ajuntament de Vic segueix fomentant la participació per exposar, compartir i buscar solucions de manera conjunta als temes que preocupen a les comunitats de propietaris, propietàries, veïns i veïnes de Vic. Amb aquest objectiu s’han programat diverses sessions de treball i tallers que complementen l’edició de la guia de suport a les comunitats de propietaris i propietàries, que dona suport a dites comunitats en aspectes d’organització, funcionament i convivència.

Per tal de facilitar la participació, les sessions de treball seran gratuïtes i donaran resposta a les necessitats actuals, gràcies a l’experiència i la participació de persones referents de les diferent comunitats de propietaris i propietàries. A més, es posaran en comú temes d’interès i es compartiran preocupacions.


El Banc de Bones Pràctiques reconeix diversos programes socials de l’Ajuntament de Vic


Ahir es van lliurar els Certificats de Bona Pràctica als municipis catalans que han contribuït a la innovació i a la bona governança local entre el 2014-18

Diversos programes socials de l’Ajuntament de Vic van rebre ahir el Certificat de Bona Pràctica atorgat pel Banc de Bones Pràctiques per la seva contribució a la innovació i bona governança local durant el període 2014-18, en l’acte de reconeixement dels municipis innovadors de Catalunya que han obtingut el Certificat de Bona Pràctica, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Fundació Carles Pi i Sunyer. L’FMC i la Fundació Carles Pi i Sunyer són les dues entitats que impulsen el Banc de Bones Pràctiques.


Vic reforça l’acompanyament a totes les comunitats de propietaris i propietàries


L’Ajuntament presenta dues noves eines que tenen per objectiu facilitar la gestió interna de les comunitats i seguir fomentant la bona convivència i la cohesió social

L’acompanyament a les comunitats de veïns a la ciutat de Vic es reforça amb dues noves eines que tenen per objectiu facilitar la seva gestió diària i continuar treballant per la cohesió social i la bona convivència a la ciutat. Es tracta de la guia de suport a les comunitats de propietaris i propietàries i de la renovació del web Veïnat+.

En l’acte de presentació d’aquestes dues eines, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va definir les ciutats com a “contenidors de complexitats” en què de vegades les actituds poc cíviques generen enfrontaments i conflictes. “Una de les nostres prioritats, com a equip de govern, són les persones, i aconseguir que tothom visqui més bé. Per poder complir-ho ens cal la col·laboració de tothom”, va afegir.

En aquest sentit, Anna Erra va recordar que des de l’Ajuntament s’ha posat el focus en el treball des dels barris, amb figures com els agents cívics, l’equip de mediadors, els dinamitzadors de carrers, les patrulles de proximitat i la nova patrulla canina, així com el nexe d’unió entre el barri i l’Ajuntament encarnat en els regidors de barri.


‘Veïnat Plus’ entre els 5 finalistes i projectes destacats de la 10a edició del Premi J.M. Rueda

El programa ‘Veïnat +’ l’Ajuntament de Vic és un acompanyament a les comunitats de veïns i veïnes del municipi que promou l’apoderament, les relacions i la participació del veïnat

El programa Veïnat+ de l’Ajuntament de Vic, promogut des de la regidoria de Benestar i Família, el servei de Mediació i l’Oficina Local d’Habitatge, és un dels 5 finalistes destacats d’entre els 52 treballs presentats en la desena edició del premi Josep M. Rueda de la Diputació de Barcelona. Les distincions lliurades ahir per la Diputació de Barcelona reconeixen projectes d’intervenció social comunitària.

Veïnat+ té l’objectiu de promoure experiències positives en matèria de bon veïnatge a la ciutat de Vic, i l’equip que en forma part treballa en àmbits d’actuació transversals per fomentar la convivència veïnal a través de l’acció comunitària i promoure la participació a través d’espais i mecanismes que fomentin la diagnosi i l’organització col·lectiva.


Tres experiències de la ciutat de Vic obtenen un certificat de Bona Pràctica

Centre Obert – Servei d’intervenció socioeducativa, Programa d’acompanyament a les comunitats de veïns/es i Projecte “Vic, ciutat cuidadora”

El mes de juny, la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals han fet arribar a l’Ajuntament de Vic els certificats que acrediten 3 dels seus serveis, programes o projectes com a “bona pràctica”. Les tres experiències s’han inclòs en el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya, que es poden consultar a l’enllaç web següent: bbp.cat

Les experiències valorades com a bona pràctica han estat les següents: