Demo

Guia de suport a les comunitats de veïns de Vic

L’Ajuntament de Vic ha creat una guia de suport a les comunitats de veïns de pisos de protecció oficial. Aquest dimecres les lliuraven a representants de les cinc comunitats on ha començat el programa municipal d’acompanyament que fan l’oficina d’habitatge, el servei de mediació i la regidoria de Benestar i Família.


Estalviar energia, clau

Vic posa en marxa accions per fomentar-lo

Per contribuir a l’estalvi energètic, però sobretot a abaratir les factures de les famílies amb menys recursos, l’Ajuntament de Vic ha impulsat un seguit d’accions preventives en l’àmbit de la pobresa energètica. Es porten a terme en els blocs d’habitatges de protecció oficial de la ciutat.